Chřipka

Očkování proti chřipce

 • vakcína je běžně dostupná v ordinaci v období konec září - listopad

 • přeočkování je nutné každoročně na podzim (optimálně konec října/začátek listopadu)

 • cena pro samoplátce přibližně 400,- Kč včetně aplikace

Pacienti, kteří mají očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění:

 1. věková skupina osob ve věku 65 let a více
 2. osoby jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým stavem zahrnujícím následující kategorie nemocí:
  • chronická onemocnění dýchacího systému včetně diagnózy asthma bronchiale

  • chronická onemocnění srdce a cév (včetně hypertenze - zvýšeného krevního tlaku)

  • chronická onemocnění ledvin a jater

  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu (farmakologicky léčeného)

  • osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou)

  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch)

  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus, asplenie - i po splenektomii)
  • po transplantaci kmenových hemopoetických buněk (kostní dřeně)
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo pneumokokové infekci

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

 1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny
 2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci)

  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti

  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,...)