Náběrové centrum ČNRDD

Náběrové centrum Českého národního registru dárců dřeně

V naší ordinaci zajišťujeme konzultace a registraci zájemců o vstup do České národního registru dárců dřeně z Prachaticka. Tato služba je určena pro kohokoli a podnímkou není registrace v naší ambulanci.

Každý, kdo splňuje podmínky pro vstup do registru, se může objednat na konzultaci, během které probereme všechny případné dotazy a můžeme provézt odběr krve potřebný pro zápis do registru. Vzorek pak předáváme do Dárcovského centra v Nemocnici České Budějovice, a.s..

Veškeré informace o dárcovství kostní dřeně jsou detailně rozepsány na stránkách ČNRDD.

A pokud nesplňujete níže uvedená kritéria, můžete pomoct třeba finančně, všechny možnosti najdete zde.

Kdo může vstoupit do registru (kritéria pro zápis nových dobrovolníků):

 • věk 18 - 35 let
 • dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti (viz níže)
 • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka

Registrovaný potenciální dárce by měl být obecně zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou podobné jako u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit.

Pro členství v registru tak bývají akceptováni například:

 • lidé s lehkou formou alergie, kteří ke stabilizaci svého stavu nemusejí užívat pravidelné léky (s mírnou formou senné rýmy, lidé s kopřivkou, potravinovou alergií bez závažných projevů apod.)
 • lidé po prodělání infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky
 • lidé, kteří v minulosti prodělali infekční mononukleózu
 • ženy s lehkou formou chudokrevnosti, způsobené menstruačním krvácením.

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

 • po prodělané léčbě zhoubného nádorového onemocnění

 • po transplantaci orgánů a tkání

 • s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků

 • s krvácivými chorobami a onemocněním krve

 • s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)

 • se záchvatovými stavy , závislí na užívání léků

 • s cukrovkou závislou na užívání inzulinu či léků (antidiabetika – PAD)

 • po prodělání infekce přenosné krví, jako je HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, malárie, Creutzfeld-Jacobova nemoc (obdoba "nemoci šílených krav") apod.

 • s nemocemi, které by se mohly zátěží, spojenou s odběrem, teoreticky aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunní onemocnění apod.

 • lidé závislí na alkoholu, drogách a lidé v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou

Každý budoucí dárce při registraci vyplňuje zdravotní dotazník. Veškeré odchylky od plného zdraví, pokud jsou vám známy, v něm prosím uveďte podle skutečnosti. Veškeré údaje, které v něm sdělíte, jsou diskrétní a zcela bezpečně ochráněny proti jakémukoliv zneužití. Jakékoli individuální nejasnosti můžete prodiskutovat při vstupním pohovoru.