Dispenzární prohlídky

Dispenzární péče

Dispenzarizujeme pacienty s těmito onemocněními

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Doporučené postupy České lékařské společnosti J.E. Purkyně stanovují rozsah dispenzárních prohlídek při hypertenzi:

 • u komplikovaných nebo nevyrovnaných stavů, na počátku léčby a při změně antihypertenziva častěji (za 2–4 týdny)
 • u stabilizovaných hypertoniků jednou za 3 měsíce
 • u stabilizovaných pacientů s nízkým celkovým kardiovaskulárním rizikem lze stanovit interval mezi jednotlivými návštěvami u lékaře až na 6 měsíců.

Prováděná vyšetření:

 • při každé prohlídce kontrola krevního tlaku
 • jednou ročně celkové fyzikální vyšetření „od hlavy k patě“
 • jednou ročně vyšetření ranní moče a odběr krve (krevní obraz, ledvinné testy, cholesterol)
 • jednou ročně EKG
 • jednou za dva roky Echokardiografie (ultrazvuk srdce) u pacientů s těžší hypertenzí, hypertenzí špatně reagující na léčbu, při její kombinaci s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), u nemocných s dušností a při EKG známkách hypertrofie levé komory

Dyslipidémie (zvýšená hladina cholesterolu a dalších lipidů v krvi)

 • po nasazení léčby za 8 týdnů (+/- 4 týdny) kontrola lipidů a jaterních testů
 • dále každých 8 týdnů (+/- 4 týdny) do dosažení cílových hodnot
 • při dosažení požadované hladiny lipidů v krvi kontroly á 1 rok – vyšetření krevních lipidů a jaterních testů

  Cílová hodnota lipidogramu

 

Obezita

 

Nekomplikovaný diabetes mellitus II. typu (cukrovka)

 • prohlídka každé 3 měsíce nebo u stabilizovaných pacientů á 6 měsíců
 • při každé prohlídce glykémie (krevní cukr) na lačno nebo po jídle, krevní tlak a pulz, hmotnost a stanovení BMI
 • každé 3 měsíce a po stabilizaci hodnot a léčby každých 6 měsíců glykovaný hemoglobin („dlouhý cukr“ – ukazuje kompenzaci diabetu za poslední 3 měsíce)
 • 1x ročně celkové fyzikální vyšetření „od hlavy k patě“
 • 1x ročně vyšetření ranní moči a odběry krve (ledvinné testy, hladina krevních lipidů (cholesterol apod.), jaterní testy)