Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

 Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Celkové vyšetření pro různé účely (způsobilost k držení zbraně, ŘP, sport apod.) 350 Kč mimo ŘP nad 65 let
Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let 150 Kč  
Pracovně lékařská prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem 350 Kč některé firmy cena dle smlouvy
Vyšetření před vystavením potravinářského průkazu 200 Kč  
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč  
Vyplnění lékařské zprávy k žádosti o umístění do zařízení soc. služeb 250 Kč  
Administrativní výkon bez provedení vyšetření zdravotního stavu 50 Kč  
Předoperační vyšetření včetně EKG 400 Kč u výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, hospitalizace apod.) 150-250 Kč dle rozsahu zprávy
Odběr krve na žádost pacienta, bez doporučení lékaře 50 Kč cena laboratorní metody je hrazena zvlášť
Aplikace očkovací látky vyžádaná pacientem 80 Kč  
Kopírování nad 10 stránek 2 Kč za stránku + 50Kč/15 minut práce