Smluvní pojišťovny

Přehled smluvních pojišťoven

Naše ordinace má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb s:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra