Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Pro řidiče z povolání a všechny řidiče ve věku 65, 68 let a dále á 2 roky.

Každý žadatel o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel musí vyplnit prohlášení řidiče. Dokument je možno získat předem v ordinaci nebo vytisknout zde přiložený. Jeho předvyplněním urychlíte průběh prohlídky.

Prohlášení řidiče [ 12.73kB]

Dopravně psychologické vyšetření musí předložit žadatel při zahájení pracovní činnosti, nejdříve 6 měsíců před dosažením 50 let věku a dále každých 5 let a to pro skupiny:

  • C1E, C, CE nad 7,5t
  • D1E, D, DE