Služby

Přehled poskytovaných služeb

Ordinace / MUDr. Vladmíra Šmajclová V naší ordinaci zajišťujeme tyto služby:

  • Běžná léčebná péče - řešení aktuálních zdravotních problémů a následných vyšetření, kontrolní  vyšetření po nemoci
  • Preventivní prohlídky - při registraci nového pacienta a dále v dvouletém intervalu
  • Dispenzární prohlídky - hypertenze (vysoký krevní tlak), dyslipidémie (zvýšená hladina cholesterolu a dalších lipidů v krvi), obezita, nekomplikovaný diabetes mellitus II. typu
  • Kompletní předoperační vyšetření
  • Očkování
  • Pracovně lékařská péče vyžádaná zaměstnavatelem
  • Posouzení zdravotní způsobilosti - řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, držení zbrojního průkazu atd.
  • Vedení pracovní neschopnosti
  • Lékařské nálezy pro sociální účely, příspěvky sociální péče atd.
  • Doporučení k vyšetření u specialistů u indikovaných případů

Neposkytujeme zdravotní služby, u kterých by byl předem vyžadován písemný souhlas, a nevedeme tedy seznam takových výkonů.

Informace o zpracovávání osobních údajů

 GDPR - informace pro pacienty [ 30.65kB]