Tetanus

Očkování proti tetanu

  • očkovací látka je běžně dostupná v ordinaci
  • přeočkování se dle nových doporučení z r. 2013 provádí po 15-20 letech, u pacientů nad 60 let po 10-15 letech (optimální schéma očkování ve 30, 50, 65, 75 a 85 letech)
  • je možné objednat u distributora kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu a černému kašli, která je s ohledem na vzrůstající výskyt černého kašel doporučována hlavně dospělým, v jejichž okolí se vyskytuje nebo v nejbližších 5 letech může vyskytovat novorozenec
  • cena kombinované vakcíny dle aktuální nabídky distributora, přibližně 650 Kč